نکات بسته بندی

نکات بسته بندی

پیش از این درباره اهمیت بسته بندی در صنایع دستی سخن گفتیم حال نکاتی مهم در نگرش به بسته بندی را بیان می کنیم.

طراحی و تولید برای بسته بندی موثر

هفت قدم مدیریت طراحی و مهندسی تولید برای بسته بندی موثر


قدم اول: پیش قدم شوید. شما باید بدانید که چه نوع بسته بندی باید طراحی شود. قبل از اولین قدم، باید شخصیت برند و محصول را تعریف کنید و بدانید که چه تصویری قرار است در ذهن مخاطب شکل گیرد. جوان و امروزی است و یا شخصیت سنتی و اصیل دارد. سپس طرح خود را بیافرینید. به بازارهای دیگر نگاه کنید ، به رویکرد غربی ها و شرقی ها ، شاید بتواند الهام بخش شما برای یافتن نقطه تمایز خاصی باشد. فرصت کجاست؟ تقلید نکینم. بیافرینیم .


قدم دوم:از آخر شروع کنید. کالای ما به کدام بازار می رود؟ چه کسی کلای ما را میخرد؟ ارزش محصول چقدر است؟ اولین گام در شروع یک پروژه طراحی بسته بندی شناخت محدوده ی توزیع است. به تمام مراحل بسته بندی از لحظه خروج از کارخانه تا رسیدن به دست مصرف کننده فکر کنید. پیش بینی کنید که چه کسی به این کالا علاقه مند است. چگونه باید آن را ارائه کنیم. متفاوت باشید و اطمینان حاصل کنید که بسته بندی محصولتان سرقفلی خودش را ایجاد کرده و شخصیت و ویژگی اش قدرتمند است.


مهمترین نکات در طراحی یک بسته :

امنیت محصول در توزیع، شکستن یا فاسد شدن،مناسب ترین ماده اولیه،استفاده هوشمند، ماده اولیه کمتر، قابل بازیافت
اولین گام در شروع یک پروژه طراحی بسته بندی:

به محل فروش بروید،حتی اگر با طبقه محصولی آشنایی دارید،از مکان های متفاوتی بازدید کنید،از محصوالت، فضای فروشگاه و قفسه ها عکس بگیرید،با فروشندگان صحبت کنید.

قدم سوم: اولویت ها را مشخص کنید. بسته بندی باید در کمترین زمان ممکن خریدار را به انتخاب ترغیب کند.به او بگوید که من کیستم، حاوی چه هستم، چه پیامی دارم. قدم چهارم: مخاطبت را بشناس. او کیست، نیاز و آرزویش ممکن است چه باشد. یک بسته بندی موفق استراتژی
) نیمکره چپ ( را با تصویر ) نیمکره راست( یکپارچه می کند. هم اطلاعات کافی و هم جذاب و خوشایند و در نهایت، مخاطب را به خرید ترغیب می کند. بهترین راه برای کنترل یک بسته خوب این است که وقتی طراحی خود را تمام کردید، از خودتان سوال کنید که آیا این بسته در فروشگاه نفر من را جلب خواهد کرد، احساس تو درباره این بسته چست، چرا من این بسته را از توی قفسه باید بردارم.

قدم پنجم: ایده بزرگ . مهمترین مرحله در طراحی و خلق یک بسته زمانی است که محصول به بازار می رسد. هنگام طراحی بسته ها حداقل دو نمونه طراحی داشته باشید که هر کدام از زوایای مختلفی هویت محصول را نشان داده اند. ارایه سلیقه های گوناگون در نمونه های طراحی ضروری است. گاهی اوقات یک بسته به خاطر داشتن طرح خوب موفق است و گاهی اوقات مواد اولیه مناسب آن را چشمگیر می کند و این هنر تیم خلاقیت است که به مسیر جهت بدهند.

قدم ششم: سینرژی ایجاد کن. سینرژی مساوی است با انسجام الگوی بسته بندی ، انطباق کامل با روحیه محصول و سازگاری طراحی برای محصوالتی که در یک رده محصولی قرار دارند. به نفر یکی از متخصصین که 21 سال است در رشته سفال فعالیت دارد در مورد مشکالت نبود بسته بندی گفت: اگر امکاناتی برای بسته بندی فراهم شود تا رنگ بسته بندی با تولیدات یکی باشد در صادرات بسیار چشمگیر خواهد بود، مخصوصا وقتی گردشگران خارجی عکس کاال را روی بسته بندی مشاهده کنند، برای آنها بسیار جذاب است.

قدم هفتم: به آزمون بگذار. در نظر داشته باشید که قبل از تایید نهایی از قابل قبول بودن طرح بسته بندی مطمئن شوید. برای این کار، از گروه مخاطب محصول خود پیش از ورود به بازار نمونه گیری و نفرسنجی انجام دهید. زمانی که بسته بندی شما به محل فروش رفت آن را چک کنید، عکس بگیرید، از فروشنده و مخاطبین بازخورد بگیرید، مطمئن شوید که نتیجه ای که می خواستید را بدست می آورید. بسته بندی، ارتباط بلند مدت با مشتریان است.

عوامل موثر در طراحی اولیه شامل نکات ذیل می باشند:
1 -تناسب قیمت که به فاکتورهای جایگاه کاال در سبد خرید، کشش بازار، وضعیت رقبا، سیستم توزیع و فروش، ارزیابی توان کارفرما بستگی دارد.
2 -قابلیت اجرایی شدن شامل ارزیابی امکانات اجرایی با توجه به بودجه بندی مانند ماشین آالت اجرایی، نیروی انسانی و مواد اولیه مصرفی
3 -تناسب بصری شامل فرم، رنگ ، شکل، هویت کاال، سابقه ذهنی مردم، وجه تمایز
4 -مقاومت فیزیکی و شیمیایی در برابر فشار، رطوبت، ضربه، حرارت، نور، گرد و غبار و سایر عوامل فیزیکی و شیمیایی
5 -نحوه مصرف شامل بازشو بودن، مصرف مجدد، بستن، انهدام
6 -نحوه سر هم کردن جعبه و تعبیه کاال شامل ارزیابی امکانات کارفرما و ارایه مشاوره
7 -نحوه انبار داری در محل تولید، انبار تولید کننده، انبار و قفسه فروشنده، قفسه مصرف کننده
8 - توجه به استانداردهای امنیتی
9 -توجه به برنامه ریزی دراز مدت تولید کننده
10 -توجه به روش توزیع شامل تکنیک توزیع، موقعیت و وضعیت نقاط توزیع
11 -رعایت استانداردهای حمل و نقل از محل تولید تا محل عرضه شامل نوع ناوگان حمل و روش بارگیری و تخلیه
12 -رعایت استانداردهای حمل و نقل از فروشگاه به محل مصرف
13 -رعایت استانداردهای ابعادی بین المللی
14 -رعایت استانداردهای اطالع رسانی در تمام مراحل از بدو تولید تا انهدام جعبه
15 -رعایت استانداردهای ارگونومی
16 -رعایت استانداردهای بهداشتی
17 -رعایت استانداردهای زیست محیطی

عوامل موثر در طراحی ساختار شامل نکات ذیل می باشند:


مواردی که باید در آزمایش جعبه کنترل شوند عبارتند از کنترل تناسب بسته با مظروف، آزمایش سرهم کردن جعبه، کنترل قابلیت اجرایی شدن، آزمایش نحوه استقرار مظروف در جعبه، آزمایش مقاومت فیزیکی، تناسبات بصری، کنترل استانداردهای ابعادی، کنترل استانداردهای حمل و نقل، کنترل استانداردهای بهداشتی بسته بندی صنایع دستی در بسته بندی صنایع تا مظروف دیده نشود، لمس نگردد و انتخاب نشود، نقشی ندارد. بسته بندی قرار نیست مظروف را تحت الشعاع قرار دهد؛ قرار است که فقط در شان مظروف باشد. اگر هم تاثیر بگذارد، نباید تاثیر آن محسوس باشد. همانطور که همه ی صنایع از صنایع دستی زاده شده بدون شک این مهم می تواند باز هم به رونق همه ی صنایع از نفر زیر ساختی کمک نماید. صنایع دستی شامل بیش از 200 گروه از تولیدات این هنر- صنعت می باشد که هر کدام معیارها و روش های خاصی را می طلبد.
بسته بندی صنایع دستی از نظر حمل و نقل: (وزن، مقاومت، تعداد، نحو ه ی ارائه ، مسافت و شرایط جغرافیایی محل مصرف، نوع وسیله حمل و نقل و ..)
(صنایع دستی از نظر تیراژ تولید و قابلیت بسته بندی : (آثار هنری و تک ،کارهای کم تیراژ گران قیمت ،کارهای کم تیراژ ارزان قیمت،کارهای پرتیراژ
بایدها و نبایدهای بسته بندی صنایع دستی - نگاه متفاوت : آنچه باید در مورد بسته بندی محصوالت صنایع دستی در نفر گرفت، نگاهی نو و متفاوت است. این تفاوت می تواند در انتخاب متریال، تکنیک طراحی و همچنین روش تولید آن نمود پیدا کند.


نکته: بنابراین نباید از بسته بندی های صنعتی کپی برداری نمود.
- قیمت متناسب: هزینه ی تمام شده بسته بندی به نوع کالا، وضعیت عرضه و تقاضا، تیراژ تولید، کشش بازار و .... که نیاز به کارشناسی دارد و در اکثر موارد بین 5 تا 20 درصد قیمت فروش قابل احتساب بوده و منطقی است.
نکته: بنابراین نباید بسته بندی های گران که تناسبی با قیمت کالا ندارد، طراحی کرد.

حفاظت کالا: مهمترین و اساسی ترین وظیفه ی بسته بندی همواره حفاظت از کالای تولیدی از مرحله تولید تا رسیده به مقصد نهایی است. این امر در مورد بسته بندی محصوالت صنایع دستی نیز صدق می کند با این تفاوت که استفاده از مواد امروزی مورد استفاده در صنعت بسته بندی حس خوبی به خریدار القا نمی کند. نکته: بنابراین در عین اهمیت حفاظت کالا، نباید از مواد پلاستیکی و به طور کلی طرح هایی که در اذهان عمومی به عنوان یک بسته بندی صنعتی جا افتاده استفاده کرد.
اطلاعات جذاب: اطلاعات روی بسته بندی های امروزی به دلیل کمک به فروش آنها روی بسته بندی ها گنجانده می شوند. با پیشرفت تکنیک های فروش کاال، امروزه بسته بندی ها با ارائه اطلاعات لازم از یک سو و سیستم های پشتیبانی فروش از قبیل گارانتی از سوی دیگر ، خود به خود عملیات فروش را انجام می دهند. اما این امر در مورد محصولات صنایع دستی صدق نمی کند، زیرا خریدار صنایع دستی ابتدا خود کالا را دیده، لمس کرده و بعد خریداری می کند.

نکته: بنابراین نیازی به استفاده از عکس مظروف نبوده و نباید اطلاعات اضافی و بی هدف روی بسته بندی قرار داد.

- ایجاد پنجره روی بسته بندی: اغلب دیده شده برای که برای نمایان کردن کالای داخل بسته بندی روی بدنه بسته بندی پنجره ایجاد می کنند. نمی توان به طور محض این کار را نفی کرد اما همان طور که اشاره شد خریدار صنایع دستی به دلیل دست ساز بودن کالا و عدم اطمینان از کیفیت تولید آن، قبل از خرید کالا، به طور کامل آن را کنترل می کند.

نکته: بنابراین پنجره کمکی به فروش آن نمی کند مگر مواردی که خریدار، هدفمندانه نیاز به دریچه را روی بسته بندی احساس نماید.

بسته

در این مقاله، هفت قدم کلیدی در بسته بندی را ذکر کردیم که در آن کل نکات بسته بندی را گنجاندیم. بسته بندی بسیار مهم و کلیدی در فروش محصولات است. امیدوارم که کسب و کار شما به بهترین شکل این مرحله را پشت سر بگذارد. امیدواریم که پاسخ تمامی سوالات خود را گرفته باشید. نظراتتان را با ما در میان بگذارید.


نظر کاربران