مراکز آموزش صنایع دستی

مراکز آموزش صنایع دستی

صنایع دستی

صنایع دستى به آن گروه از صنایعى گفته مى شود که مهارت، ذوق و بینش انسان در آن نقش اساسى دارد. در کل، تمام یا بخش اعظم مراحل ساخت فرآورده هاى صنایع دستی با دست انجام گرفته و در چارچوب فرهنگ و بینش هر منطقه و با دیدگا ه هاى قومى ساخته و پرداخته مى شود. صنایع دستى بازتابى از تاریخ تمدن هر ملت و قومى می باشد. آموزش صنایع دستى مى تواند در انتشار فرهنگ و سنت مناطق مختلف تأثیر بسزایی داشته باشد.

هنر دست و صنایع دستی، هنری است که به وقت آزاد، تمرکز و محیطی نیاز دارد که فرد بتواند با فراغ بال به کارهایش برسد. خانم های خانه دار، هم به خوبی می توانند از فضای خانه شان بهره ببرند، آموزه هایشان را در خانه پی بگیرند و آنجا تمرین کنند و هم اینکه با صنایع دستی کشور، یک کسب وکار خانگی به وجود آورند. همین موضوع کمک خواهد کرد تا این زنان علاوه بر کسب درآمد، از زمان های بیکاری شان بیشترین بهره را ببرند. خانم شاملی در همین زمینه ادامه می دهد: خانم هایی که در خانه هستند و وقت زیادی دارند و احساس می کنند که روزهایشان بی هدف می گذرد می توانند با آموزش هنرهای دستی راهی برای ایجاد ارزش افزوده و از طرفی درآمد زایی مناسب ایجاد کنند.

در سال ۱۳۸۲ لایحه تاسیس سازمان صنایع دستی ایران توسط مجلس تصویب شد و پس از ۶ ماه مجلس تصمیم به ادغام سازمان فوق در سازمان صنایع و معادن گرفت و بعد از ۲ سال لایحه ادغام جدید صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصویب شد و از آن به بعد سازمان صنایع دستی بصورت معاونت کل در تهران و استانها تشکیل وبه عملکرد خود در خانه جدید خود پرداخت .
عملکرد واحد معاونت صنایع دستی :
۱-
آموزش وترویج
۲-
تحقیق و توسعه
۳-
امور نمایشگاهی و امور تبلیغاتی
۱-
آموزش و ترویج:
اهم فعالیت های واحد آموزش و ترویج
-
تشکیل کلاسهای آموزشی در رشته های مختلف صنایع دستی
-
استاندار نمودن رشته های اموزشی واحد آموزش و ترویج معاونت
-
تجهیز مراکز و فضای آموزشی
-
برگزاری همایش برای مربیان و اساتید صنایع دستی
-
تعیین شرایط مربیگری و صدور گواهی آموزشی و تدوین جزوات آموزش با هماهنگی سازمان مرکزی
-
تربیت مربیان در رشته های سرامیک و سفال و ... در مجتمع تربیت مربی شهرستان میبد که برای سراسر کشور دایر می گردد .
-
همکاری با واحد خبری سازمان در زمینه نشریه های آموزشی و اطلاع رسانی رشته های آموزشی صنایع دستی
-
ساماندهی و ارائه اموزشهای معطوف به اشتغال و آموزشهای تخصصی
-
ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به واحدهای صنایع دستی و متقاضیان ایجاد واحدهای جدید
-
برگزاری رشته های مختلف آموزش صنایع دستی در رشاته های بومی منسوخ و در حال منسوخ

مراکز آموزش صنایع دستی


نظر کاربران