طراحی بسته بندی

طراحی بسته بندی

طراحی گرافیک لباسی بر تن بسته بندی و بسته بندی محل بیان تمام ادعای برند است. انتخاب و خرید مقابله بین عقل و احساس،احترامی است به محصول و خریدار که ادعای محصول را باور پذیر می کند.

کارکردهای بسته بندی:

عملکرد های تکنیکی، عملکرد های اقتصادی،عملکرد ارتباطی، اطلاع رسانی و فروش)ایجاد هویت برای محصول و جلب اعتماد ذهنی مخاطب،ایجاد جذابیت در میان رقبا،توصیف شفاف محتوی( 7 قدم در طراحی بسته بندی نام و نشان


نام محصول: نام قالبی است که محصول را به نردبان ذهن مشتری آویزان می کند.، عملکرد نام فراتر از یک اسم است، در بسیاری از موارد با شنیدن یک نام نه تنها آنچه را که می خواهیم می بینیم، بلکه همان هویت، کیفیت و
خاطراتی را هم که انتظارش را داریم حس می کنیم، نام مناسب نامی است که به مشتریان بگوید مهمترین مزیت آن کالا چیست.
لوگوتایپ
پس از دیده شدن کلیت بسته در یک نگاه کلی و سریع اولین چیزی که ذهن مخاطب را درگیر می کند لوگوی محصول یا نام آن است.

نام و لوگوی محصول به مرور زمان و با حفظ خوشنامی و کیفیت محصول و ارائه خدمات مناسب تبدیل به اعتبار و شناسنامه کالا میشود.
نحوه به کار گیری لوگو در بسته بندی تاثیر مستقیم در شخصیت کلی بسته بندی دارد.
لوگو به عنوان یک عامل وحدت زا بین محصوالت مختلف یک تولید کننده نقش مهمی داشته و به شناسایی محصول توسط خریدار کمک می کند.

بسته


نکات مهم در مورد لوگو تایپ


خوانایی و کاربرد - به یاد ماندنی- ساده و واضح- کنتراست باال- بی زمان- رعایت ویژگی های زیبا شناسی رعایت گرید- تطابق بین فرم لوگو، محتوی و مخاطب- رعایت اصول تطابق فارسی و انگلیسی- فضا ، کادر و محل ارایه

رنگ ها 08 %اطلاعات دیداری به رنگ وابسته است،رنگ ها سمبلی از کهن الگوهای پنهان بشر هستند،

رنگها در ذهن ما از معانی و مفاهیم مختلفی برخوردار است، مفاهیم رنگ بر مبنای تنوع فرهنگی و سوابق جغرافیایی مخاطب متغییر است،و موجب برانگیختن واکنشهای حسی در انسان میشوند،رنگ و شخصیت بسته بندی به طور مستقیم در ارتباط هستند. چه چیزی در نهان یک رنگ وجود دارد؟
(احساسات، طعم ها، کیفیت ها، بو ها، نوستالژی، آیین ها و فرهنگ ها، ...)


تصاویر، عکس ها

تصاویر 4 بار بیشتر از کلمات قابلیت یادآوری و به خاطرسپاری دارند.
تصاویر با تکیه بر احساسات و اطلاع رسانی مخاطب را قانع می کند. این اطلاع رسانی می تواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم عمل کند.
عکاسی و تصویرسازی تعهدات برند را با بیانی ساده و خالصه به بیننده منتقل میکند.
تصاویر نقشی حیاتی در جلب نگاه خریدار و حفظ آن روی محصوالت هستند.
جذابیت و باورپذیری بسته بندی در گرو استفاده صحیح از تصاویر است. مهندسی اطلاعات


نوشتار و تایپوگرافی
نوشتار نقش مهمی در بر قراری ارتباط ، شخصیت و هویت برند و محصول دارد
اصلی ترین کاربرد حروف در بسته بندی خوانایی و سرعت انتقال اطالعات به مخاطب است.
شکل حروف با شخصیت محصول ارتباط مستقیم دارد و هر فرم نگارشی نشان دهنده شخصیتی ویژه است
نوشتار به ایجاد فضای متمایز بسته با سایر رقبا کمک می کند

هندسه، ماده اولیه
فضای توزیع از کجا تا کجا گسترده است؟
حفظ امنیت محصول، فیزیکی، شیمیایی، رابطه درست میان کیفیت و کمیت کاال بر اساس محصول و مخاطب، استفاده هوشمندانه از مواد و متریال

سهولت

سهولت کاربری

سایز، شکل، عملکرد، ظرف، طرح و...
بهبود کاربری می تواند فروش یک محصول را متحول کند
سهولت در درک کیفیت محصول یا سهولیت در شیوه به کارگیری محصول یا بسته بندی
کمی آسانتر، کمی سبکتر، کمی جذاب تر، کمی ارزان تر...


نگاه کلی در طراحی بسته بندی
کل از خصوصیاتی برخوردار است که الزاما تک تک اجزا دارای این ویژگی ها نیستند. مخاطب بسته بندی را از کل به جز می بیند. بنابراین برای ساماندهی کلیت بسته لازم است بسته را طوری طراحی کنید که: مخاطب در تشخیص محتوی دچار تردید نشود،ارتباط صحیح میان فضای کلی و ادعای بسته بندی و محتوی،رابطه متناسب میان نقش و زمینه وجود داشته باشد،نحوه قرار گیری محصول در ویترین شاخص باشد،برای انعطاف پذیری و تنوع محصولات را طوری برنامه ریزی کنید که علاوه بر حفظ تمایز میان محصولات مختلف برند پیوستگی میان محصولات برند حفظ شود.


کلید های موفقیت طراحی:
(در بازار پیشرو باشید نه دنباله رو(برند های موفق بازار را هدایت می کنند آنرا دنبال نمی کنند
( در سطح احساسی با مخاطب ارتباط برقرار کنید( با استفاده از ادعا های درست، ایجاد حس لذت، توجه به فضای مخاطب، گرایش های اختصاصی و ایجاد شوک در طرح
برای همترازی و همانندی با رقبا برنامه ریزی نکنید
بر روی ارزش های اصلی تمرکز کنید
رفتار مصرف کننده را بررسی کنید و بسته را بر اساس نحوه قضاوت و خرید مشتری طراحی کنید
خرید را همانند سازی کنید
با هم کار کردن را تجربه کنید

بسته


نظر کاربران