بازاریابی اینترنتی

بازاریابی اینترنتی

بازاریابی

E-Marketing اینترنتی بازاریابی.
پیشرفت و توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیرات عمیق و گسترده ای در فرایندهای تجاری به وجود آورده و اینترنت به عنوان مؤثرترین نوع تاثیرگذارترین محسوب میشود.

شرکت ها در زمینه چگونگی استفاده از روش های گوناگون بازاریابی الکترونیکی و تأثیرات آن در بازارهای صادراتی از اطلاعات و آگاهیهای لازم برخوردار نیستند. این روش ساده ترین و کم هزینه ترین روش شروع فرایند بازاریابی می باشد و معمولاً به عنوان اولین راه توصیه می
گردد، که از طریق دو نوع منبع مختلف اطلاعاتی امکان پذیر می باشد:

بستر بازاریابی الکترونیکی با پوشش جهانی امکان رسیدن شرکت ها به بازارهای بین المللی را فراهم ساخته است. اما بسیاری از

1.1سایت های B2B:


الگویی از تجارت الکترونیکی بوده و طرفین معامله بنگاهها یا واحدهای تجاری می باشند. یک سایت B2B به گونه ای طراحی می شود کهتجارت الکترونیک را میتوان از حیث تراکنشها به انواع مختلفی تقسیم نمود که یکی از انواع آن ارتباط بنگاه و بنگاه (B2B )می باشد که

تبلیغات اینترنتی و داشتن محلی معتبر برای ارائه و معرفی خدمات و محصولات خود میباشند، می توانند در آن عضو شده و در کنار یکدیگر با تمامی شرکتهای تولیدی و صنعتی، توزیع کنندگان عمده، شرکت های بازرگانی، وارداتی و صادراتی و نیز تمام شرکت هایی که مایل به داشتن هم تجارت نمایند.

با مراجعه به سایت هایB2B ، می توان این واحد های تجاری یا در واقع خریداران کالا را جستجو نمود. مـعروفـترین ایـن سایـت ها، سایت
علیبابا می باشد. این سایت چینی دارای هزاران ببینده در روز بوده و بسیاری از شرکت ها برای انجام معاملات خود به این سایت مراجعه می-
کنند. طراحی وب سایت B2B امکان معرفی و ارتباط بنگاه های تولید کننده را با مصرف کنندگان و خریداران در تمام دنیا فراهم می آورد و جدا
از کارایی آن برای مؤسسات واسطه و دایرکتوری های تجاری، میتواند وظیفه معرفی کالاهای یک تولید کننده را به مصرف کننده نهایی به
عهده داشته باشد

1.2 یلو پیج ها (Yellow Pages)


یلوپیج ها نوعی بانک اطلاعاتی تماس مشاغل می باشند که بصورت طبقه بندی ساماندهی شده اند و اکثر کشورهای جهان و حتی برخی از
شهرهای بزرگ نیز دارای یلوپیج اختصاصی می باشند. در کشور ما نیز نمونه های از آن مانند کتاب اول
و یلوپیج ایران تدوین شده است.
جهت دسترسی به یلوپیج یک کشور خاص، کافیست عبارت page yellow را به همراه نام لاتین آن کشور در موتور جستجوگری مانند
Google یا امثال آن جستجو کرد و با به وب سایت های جامع com.yellowpages.www ، com.kiellowpages.www ،
/com.yellowpages-business.www و com.worldyellowpages.www مراجعه نمائید.

3.1 تبلیغات اینترنتی


تبلیغات اینترنتی از زمان پیدایش (سال 1994 (تا اکنون شاهد رشد بسیار زیادی بوده است، بطوریکه حجم درآمد تبلیغات اینترنتی در سال 1996
به میزان 50 برابر در سال 2007 رسیده است.گفتنیست در خلال سالهای 2001 و 2002 این صنعت شاهد رشد منفی بوده است که البته این
روند در سال 2003 تغییر جهت داده و مجدداً رشد مثبتی را در پیش گرفته است.
مهمترین وجوه این روش عبارتند از :
 راهاندازی پایگاه اینترنتی
 ارسال نامه الکترونیکی
 ایجاد کلوپ مشتریان
 درج آگهی تبلیغاتی در آگهی نامههای اینترنتی
 ایجاد نمایشگاه الکترونیکی
2 .رایزنان تجاری
برای دستیابی به اطلاعات بیشتر و همچنین کسب آگاهی از کسب و کار در کشورهای مختلف از لحاظ فعالیت های بازرگانی، می توان از کمک
رایزنان بازرگانی نیز استفاده نمود. قاعدتاً کشورهایی که در آن ها رایزنان بازرگانی در حال فعالیت هستند، با توجه به تسهیلاتی (در ادامه شرح
وظایف این افراد آمده است) که این افراد برای بازرگانان فراهم میسازند، برای انجام صادرات بازارهای هدف مناسبی به شمار می آیند.

3.1 تبلیغات اینترنتی


تبلیغات اینترنتی از زمان پیدایش (سال 1994 (تا اکنون شاهد رشد بسیار زیادی بوده است، بطوریکه حجم درآمد تبلیغات اینترنتی در سال 1996
به میزان 50 برابر در سال 2007 رسیده است.گفتنیست در خلال سالهای 2001 و 2002 این صنعت شاهد رشد منفی بوده است که البته این
روند در سال 2003 تغییر جهت داده و مجدداً رشد مثبتی را در پیش گرفته است.
مهمترین وجوه این روش عبارتند از :
 راهاندازی پایگاه اینترنتی
 ارسال نامه الکترونیکی
 ایجاد کلوپ مشتریان
 درج آگهی تبلیغاتی در آگهی نامههای اینترنتی
 ایجاد نمایشگاه الکترونیکی
2 .رایزنان تجاری
برای دستیابی به اطلاعات بیشتر و همچنین کسب آگاهی از کسب و کار در کشورهای مختلف از لحاظ فعالیت های بازرگانی، می توان از کمک
رایزنان بازرگانی نیز استفاده نمود. قاعدتاً کشورهایی که در آن ها رایزنان بازرگانی در حال فعالیت هستند، با توجه به تسهیلاتی (در ادامه شرح
وظایف این افراد آمده است) که این افراد برای بازرگانان فراهم میسازند، برای انجام صادرات بازارهای هدف مناسبی به شمار می آیند.

 تنظیم برنامه فعالیتهای شعبه یا نمایندگی در مقاطع زمانی معین با توجه به اقداماتی که انجام آنها برای توسعه صادرات کالاها و
خدمات ایرانی به بازار مورد نظر ضروری به نظر می رسد.
 انجام سایر فعالیتهایی که سازمان در چارچوب وظایف قانونی خود به شعبه یا نمایندگی محول نماید.
3 .دفاتر بازرگانی (سازمان توسعه تجارت)
این دفاتر زیرمجموعه ای از معاونت بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت کشور می باشند و بر حسب قاره به سه دفتر کلی شامل
کشورهای اروپایی و آمریکایی، عربی و آفریقا و همچنین آسیا و اقیانوسیه تقسیم بندی شده اند. اهم وظایف این دفاتر عبارتند از:
 مطالعه و بررسی آمار، اطلاعات، قوانین و ضوابط بازرگانی و اوضاع اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی مربوط به کشورهای هدف به
منظور آشنایی با سازمانها و مقررات تجاری و انتخاب روشهای مناسب در زمینه بازرگانی با کشورهای مورد نظر
 هماهنگی در تنظیم روابط بازرگانی خارجی با وزارتخانه های ذیربط در چارچوب سیاست های دولت
 بررسی مستمر تراز بازرگانی و ارائه گزارش های تحلیلی به منظور ایجاد هماهنگی های ضروری و ممکن و فراهم آوردن شرایط
توسعه صادرات غیرنفتی به کشورهای هدف در جهت بهبود تراز بازرگانی
 بررسی و ارائه پیشنهاد برای فراهم آوردن امکانات همکاری های منطقه ای و گسترش آنها با توجه به مصالح ملی
 فراهم نمودن مقدمات برپایی اجلاس کمیسیون های مشترك، تشکیل و شرکت در جلسات مربوطه با هماهنگی سایر وزارتخانه ها و
سازمانهای ذیربط
 بررسی و اظهار نظر از دیدگاه اقتصادی در مورد موافقتنامه هایی که توسط سایر وزارتخانه های ذیربط با کشورهای حوزه فعالیت
منعقد می شود.
 پیگیری و نظارت و انجام اقدامات لازم در جهت اجرای توافقات بعمل آمده و تصمیمات متخذه در کمیسیون های مشترك و مندرج
در یادداشت های تفاهم، موافقتنامه ها و قراردادهای بازرگانی با کشورهای مربوط تا حصول نتیجه نهایی
 همکاری با کمیسیون بازرگانی مجلس جهت بررسی قراردادها و موافقتنامه های بازرگانی منعقده با کشورهای حوزه فعالیت
 ارائه پیشنهادهای لازم به منظور مبادله هیأت های تجاری با کشورهای حوزه فعالیت با توجه به سیاست های بازرگانی کشور و تنظیم
گزارش های مربوط
 هماهنگی و همکاری در زمینه اعزام هیأت های تجاری و تدوین برنامه های مربوط
 مذاکره با سفرا، کاردارها، کاردان و مستشاران بازرگانی کشورهای حوزه فعالیت در جهت رفع تنگناها، مشکلات و یافتن راه حل های
مناسب جهت توسعه روابط تجاری فیمابین
 همکاری با سازمان های توسعه تجارت دیگر کشورها، اتاق های بازرگانی، تعاون و سازمان ها و نهادهای مرتبط با تجارت خارجی در
داخل و خارج از کشور به منظور گسترش روابط بازرگانی
 بررسی وضیعت بازار و کالاها در کشورهای هدف به منظور تدوین سیاست مدیریت بازار و افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی
 کوشش درجهت ایجاد بازار مشترك اسلامی به منظور برقراری روابط اقتصادی بین ممالک اسلامی با یکدیگر

4 .اتاق ها و شورهای بازرگانی مشترك

اتاقهای مشترك برای تشویق و توسعه روابط و مبادلات عامل های اقتصادی ایرانی و خارجی تشکیل می شوند و به نحوی عمل خواهند کرد
که در جهت رشد و تقویت همکاریهای اقتصادی بین دو کشور عمل نمایند. کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی که در ارتباط با
مبادلات اقتصادی فیمابین ایران و کشور خارجی خاص فعالیت داشته و دارند می توانند به عضویت اتاقهای مشترك در آیند. اعضای ایرانی اتاق
مشترك باید قبلاً به عضویت یکی از اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران پذیرفته شده و عضویت آنها معتبر باشد.
اتاقهای مشترك وابسته به اتاق ایران هستند، اما در قبال اعمال و تعهدات خود دارای مسئولیت حقوقی و مالی مستقل میباشند. شخصیتهایی
که در تحقق اهداف اتاق مشترك و پیشرفت مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و کشور مقابل خدمات فوق العاده انجام داده و یا ممکن
است در آینده منشأ خدمات ارزنده گردند، با تصویب هیات مدیره می توانند به عضویت یا ریاست افتخاری اتاق مشترك پذیرفته شوند.
لیست کشورهای دارنده اتاق، شورا و یا مرکز تجاری مشترك با کشورمان به تفکیک منطقه ای به شرح جداول زیر می باشد :
 ارمنستان (اتاق)  بحرین (شورا)  عربستان (شورا)  روسیه (اتاق)
 امارات (اتاق)  سوریه (شورا)  ترکیه (شورا)  افغانستان (اتاق)
 عراق (اتاق)  قطر (شورا)  عمان (شورا)  گرجستان (شورا)
 مرکز تحقیقات اسلامی  کشورهای اکو (اتاق)

 ایتالیا (اتاق)  بلژیک (اتاق)  یونان (شورا)  انگلستان (اتاق)
 آلمان (اتاق)  سوئد (اتاق)  لوگزامبورگ (اتاق)  هلند (شورا)
 فرانسه (اتاق)  اسپانیا و پرتغال (شورا)  ایتالیا (مرکز تجاری)  فنلاند (مرکز تجاری)

 چین (اتاق)  ژاپن (شورا)  هند (شورا)  تایوان (مرکز تجاری)
 مالزی (شورا)  تایلند (مرکز تجاری)  کره (مرکز تجاری)

 کانادا (اتاق)  استرالیا (اتاق)  الجزایر (شورا)  لیبی (اتاق)
 آفریقا (شورا)  تونس (شورا)


5 .اتحادیه ها
اتحادیه یا تشکل صادراتی، نهادی است متشکل از اعضای مختلف که در یک حوزه تخصصی خاص فعالیت کرده و دارای شخصیت حقوقی و
مستقل میباشد. این نهادها به صورت صنفی و غیر انتفاعی به نفع اعضای خود فعالیت میکنند.

نقش اتحادیه ها و تشکلها در توسعه صادرات غیر نفتی:
 حلقه واسط بین بنگاه های کوچک و متوسط و دولت جهت انتقال و انعکاس نظرات، طرح ها، ایده ها و ....
 اخذ نظر اعضا، پردازش و تحلیل نظرات و تصمیم سازی برای دولت و مسئولین
 برنامه ریزی و مدیریت جهت ایجاد انسجام، اتحاد و یکپارچگی فی ما بین اعضا
 اتخاذ جهتگیری های کاری و تخصصی و تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی جهت محقق سازی اهداف
 شناسایی موانع قانونی گسترش فعالیت های اقتصادی و تجاری و کمک به رفع آنها
 ایجاد همبستگی و یکپارچگی بین بنگاه ها و جلوگیری از ایجاد رقابت مخرب بین ایشان
 کمک به بهبود قوانین و مقررات
 ارائه خدمات مشاوره ای و اطلاعاتی به روز راجع به کالاها، رقبا، قراردادها، بازاریابی و قواعد تجاری و امثالهم به بنگاه ها و تجار
 حضور قوی و مؤثر در مراجع تصمیم گیری دولتی و عمومی


6 .بازارچه های مرزی
بازارچه های مرزی محوطه ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات تجاری ، یا مکانهائی که طبق
تفاهمنامه های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای همجوار تعیین می شود و اهالی دو طرف مرز می توانند تولیدات و
محصولات کشور خود را با رعایت مقررات
صادرات و واردات برای داد و ستد در این بازارچه ها عرضه نمایند. کلیه اشخاص حقیقی ساکن در
مناطق مرزی و اشخاص حقوقی که در مناطق مرزی فعالیت می نمایند، مجاز به فعالیت در بازارچه های مرزی می باشند. براساس مصوبه
هیاتوزیران، در حال حاضر حدواً 50 بازارچه مرزی در سطح کشور دایر است که بخش عمده این بازارها در مرز عراق مستقر است و مابقی در
مرز مشترك ایران با کشورهایی چون ترکیه، پاکستان، آذربایجان، افغانستان، ارمنستان، ترکمنستان، حاشیه خلیجفارس، قطر و نخجوان قرار
دارند. از مهمترین و پر رونق ترین این بازارچه ها می توان به بازراچه های مرزی پرویزخان، پیرانشهر، تمرچین، گیله سردشت، یزدان، شوشمی،
میلک، کوهک سراوان، باجگیران، دو کوهه، میرجاوه، میل، پیشین، میل 73 و بازارچه سیف سقز اشاره کرد.


7 .شرکت در هیأت های اعزامی یا مشارکت در جلسات هیأت های تجاری در کشور
یکی از اهرم های مناسب توسعه صادرات و بسط روابط اقتصادی با کشورهای هدف، اعزام هیأت های تجاری اقتصادی و بازاریابی به
کشورهای مذکور بوده است. بی شک با اعزام یک هیأت تجاری به خارج از کشور نسبت به سفرهای تجاری انفرادی می توان به مذاکرات
عمق بیشتری بخشید و حتی اولین ملاقات و مذاکره با طرفهای موردنظر، می تواند منتج به عقد قراردادهای قطعی و واقعی تجاری گردد.
به جرأت می توان بیان کرد که دستاوردهای حرکت های انفرادی و شخصی و مسافرت به کشورهای دیگر حتی اگر به صورت کاملاً علمی و
تخصصی برنامه ریزی و اجرا گردد، علاوه بر داشتن هزینه های بسیار بالا، امکان مذاکره و حضور در جلسات با مقامات ارشد کشور هدف را
نخواهد داشت، در صورتیکه در جمع یک هیأت، نه فقط تمام مزایایی که در حرکت انفرادی وجود دارد، بلکه دستاوردهای بسیار بالاتر تجاری و
اقتصادی حاصل میگردد و این در حالی است که اعزام یک هیأت کاملاً با برنامه و حساب شده صورت گیرد.

به استناد بند الف ماده هشت دستورالعمل حمایت از صادرات غیر نفتی کشور و به منظور گسترش سهم بازار کالاها و خدمات صادراتی، حضور
و ماندگاری در بازارهای هدف و دستیابی به اهداف صادراتی کشور، پرداخت بخشی از هزینههای پذیرش هیأتهای تجاری، بازاریابی و سرمایه
گذاری در صورت تأمین منابع مالی لازم در چارچوب آیین نامه مشخص قابل پرداخت می باشد.
1 علاوه بر سازمان توسعه تجارت ایران
، سازمانهای ذیل نیز مجری اعزام هیأت های تجاری ایرانی به خارج از کشور و همچنین پذیرش و
میزبانی هیأت های تجاری بین المللی در کشور میباشند:
 اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
 اتحادیهها، انجمنها، تشکلهای صادراتی و صندوقهای غیردولتی توسعه صادرات
 اتاق مرکزی تعاون جمهوری اسلامی ایران
 سازمانهای بازرگانی استانهای کشور
 نمایندگیها و رایزنان بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور
 مجریان نمایشگاههای بین المللی تخصصی داخلی دارای مجوز
 شرکتهای خدمات مسافرتی بین المللی مجاز که صلاحیت های فنی و اجرایی آنها به تأئید مراجع ذیربط و سازمان توسعه تجارت
ایران رسیده باشد.


8 .نمایشگاه های بین المللی
یکی از بهترین منابع بازاریابی جهت برقراری ارتباط با شرکای خارجی، شرکت در نمایشگاههای بینالمللی می باشد. با انتخاب یک نمایشگاه
مناسب در زمان درست، مشارکت حساب شده و یا حتی تنها با بازدید از آن می تواند به نتایج مطلوبی در جهت بسط بازار و یافتن خریداران بین-
المللی دست یافت. جهت اطلاع از تقویم نمایشگاههای بینالمللی، علاوه بر سایت سازمان توسعه تجارت، میتوان با مراجعه به وب سایتهای
زیر به لیست نمایشگاههای دلخواه دست یافت.
http:// auma.de http:// tsnn.com
http:// expodatabase.com http:// eventseye.com


9 .مطالعه میدانی - منطقه ای
در صورتی که ترتیب بندی جاری، سایر روش های بازاریابی نتیجه بخش نباشند، این روش اتخاذ می گردد که معمولاً به عنوان روش نهایی
بازاریابی بین المللی در ترتیب مذکور مورد نظر قرار می گیرد. در این روش که زمان و هزینهبر نیز می باشد، هیأتی از کارشناسان بازرگانی و فنی
یک شرکت مستقیماً به کشور هدف مورد نظر اعزام می گردند و به مطالعه و بررسی میدانی بازار و همچنین شناسایی خریداران می پردازند. ثبت
شرکت، اعطا یا اخذ نمایندگی، عقد قرارداد فروش یا توزیع و همچنین عقد قرارداد به منظور بازریابی مستقیم با شرکت های بومی، در کشور
هدف نیز شامل این روش می گردند.

در پایان شایان ذکر است، چنانچه در ترتیب روش های فوق، از عامل هزینه چشم پوشی نمائیم، رتبه بندی از اثر بخش ترین روش ها به ترتیب
زیر میتواند متفاوت باشد :
1 .شرکت در هیأت های اعزامی یا مشارکت در جلسات هیأت های تجاری در کشور
2 .نمایشگاه های بین المللی
3 .مطالعه میدانی منطقه ای
4 .بازارچه های مرزی
E-marketing اینترنتی بازاریابی. 5
6 .اتاق ها و شورهای بازرگانی مشترك
7 .دفاتر بازرگانی (سازمان توسعه تجارت)
8 .رایزنان تجاری
9 .اتحادیه ها


نظر کاربران