ارزشیابی هنرمندان

ارزشیابی هنرمندان

آیین نامه داخلی و ضوابط اجرایی شورای ارزشیابی هنرمندان کشور

شورای ارزشیابی هنرمندان کشور در جلسه شماره ۳۴۰ آیین نامه داخلی و ضوابط اجرایی این شورا را در ده ماده و دوازده تبصره ماده به شرح ذیل تصویب کرد:

ماده یک: تعاریف

۱-۱: شورای ارزشیابی هنرمندان کشور، عالی ترین نهاد ارزشیابی هنرمندان کشور است که به منظور ارزشیابی آثار هنرمندان، تعیین مرتبه و درجه هنری و سنجش میزان تخصص و تجربه هنرمندان در جهت شناخت شأن و منزلت ایشان تشکیل شده و فعالیت می کند.

۱-۲: اعضاء شورای ارزشیابی هنرمندان

الف: اعضاء حقوقی:

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی به عنوان رئیس نماینده تام الاختیار وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری نماینده تام الاختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی نماینده تام الاختیار فرهنگستان هنر دبیر شورای ارزشیابی (با انتخاب رئیس شورا) روسای کمیته های تخصصی

ب: اعضاء حقیقی: شامل دو نفر کارشناس خبره دارای گواهینامه درجه یک هنری و یا عضو هیات علمی مراکز دانشگاهی معتبر هنری کشور با انتخاب رئیس شورا در چهار گروه تخصصی (گروه هنرهای زیبا- گروه شعر و داستان- گروه #سینما- گروه #هنرهای سنتی)

تبصره ۱: رئیس شورای ارزشیابی می تواند افزون بر دو نفر عضو حقیقی در هر گروه تخصصی دو نفر هنرمند دیگر با همان شرایط به عنوان عضو علی البدل انتخاب و منصوب کند، در صورت غیبت موجه اعضا حقیقی به عنوان جایگزین موقت یا دائم در جلسات شورای ارزشیابی حضور بهم رسانند.

ج: اعضاء مدعو: با توجه به تنوع و تکثر رشته های هنری مورد ارزشیابی شورا؛ رئیس شورا مخیر است برای مشورت و کسب رای و نظر خبرگان هنر از استادان مبرز و طراز اول در شاخه های تخصصی برای شرکت در یک یا چند جلسه دعوت کند.

اعضا مدعو در هر جلسه حداکثر دو نفر خواهد بود، بدون حق رای و به عنوان مشاور شورا برای همیاری در اخذ بهترین تصمیم.

تبصره ۲: ترکیب شورای ارزشیابی با حضور اعضا حقیقی و حقوقی قانونی است و الزامی به دعوت از اعضا مدعو نیست. دعوت از سایر کارشناسان تحت عنوان عضو مدعو منوط به تشخیص رئیس شوراست و تمهید آن الزام آور نیست.

۱-۳: هنرمند: به کسی که دریکی از رشته های هنری به طور مستمر دارای اثر و
آفرینش های هنری بوده و در رشته ی تخصصی خود اطلاعات، دانش، مهارت و #خلاقیت داشته باشد هنرمند اطلاق می شود.

معرفی رشته هایِ قابل بررسی در شورای ارزشیابی هنرمندان کشور:

۱-۴:

۱-۴-۱: گروه هنرهای سنتی و صناعی: شامل یازده سرشاخه

۱-۴ -۱-۱- معماری سنتی و تزئینات وابسته به معماری

مرمت بنا (۱. سفت کاری ۲. آمود ۳. اندود )

۱-۴ -۱-۲- صحافی سنتی و جلدسازی و کاغذ سازی

مرمت آثار (۱. نسخه های خطی و قطعات هنری۲. صحافی سنتی ۳. جلدسازی )

۱-۴ -۱-۳- بافتنی ها و نساجی سنتی (طراحی و اجرا)

(۱. فرش ها: قالی، گلیم، جاجیم و ... ۲. نساجی سنتی: ترمه، زری، مخمل، دارایی و ... ۳. رودوزی های سنتی: پته، سرمه، سوزن دوزی، آجیده دوزی، رشتی دوزی و ... )

۱-۴ -۱-۴- صنایع و آرایه های فلزی (طراحی و اجرا)

(- ساخت آثار، دوا تگری، چکش کاری و ... / تزئینات، قلم زنی، حکاکی، مشبک و ملیله / تلفیقی/
زیور سازی، ضریح سازی، علامت سازی)

۱-۴ -۱-۵- صنایع و آرایه های چوبی (طراحی و اجرا)

(- منبت، معرق، نازک کاری و ... )

۱-۴ -۱-۶- صنایع و آرایه های سنگی (طراحی و اجرا)

(تراش: جواهرتراشی، حکاکی، نقش برجسته/ برش : معرق سنگ، شبکه بری/ روش های تلفیقی)

۱-۴ -۱-۷- صنایع و آرایه های شیشه ای (طراحی و اجرا)

(میناکاری (خانه بندی- حفره ای) همجوشی معرق شیشه، شیشه گری .

۱-۴ -۱-۸- چاپ های سنتی (طراحی و اجرا)

(سنگی، فلزی، قلمکار، مهری، باتیک و... )

۱-۴ -۱-۹- سفال گری، کاشی و سرامیک سازی (طراحی و اجرا)

(سفال گری، کاشی سازی، معرق کاشی، سرامیک سازی)

۱-۴ -۱-۱۰-نگارگری

(طراحی سنتی نگارگری ایرانی، نقاشی گل و مرغ، تذهیب و تشعیر، خیالی نگاری)

۱-۴ -۱-۱۱- ساز سازی

(سازهای محلی، سازهای ایرانی، سازهای کلاسیک)

۱-۴ -۲: گروه هنرهای زیبا شامل ۳ فصل ۱۶ سرشاخه:

الف: #هنرهای تجسمی

۱-۴ -۲-۱- خوشنویسی

(خطوط نسخ و ثلث، نستعلیق، شکسته و نقاشی خط)

۱-۴ -۲-۲-نقاشی و طراحی

۱-۴ -۲-۳-تصویرگری و گرافیک و کاریکاتور

۱-۴ -۲-۴-مجسمه و حجم

۱-۴ -۲-۵-طراحی پارچه و لباس

۱-۴ -۲-۶- عکاسی

ب: هنرهای نمایشی (تآتر)

۱-۴ -۳-۱- نمایشنامه نویسی

۱-۴ -۳-۲-کارگردانی

۱-۴ -۳-۳-بازیگری

۱-۴ -۳-۴-چهره پردازی

۱-۴ -۳-۵-طراحی و نورپردازی

۱-۴ -۳-۶-طراحی صحنه، دکور و لباس

۱-۴-۳-۷- نمایش های سنتی و آئینی

(نقالی، شبیه خوانی، نمایش های عروسکی و ...)

ج: موسیقی

۱-۴ -۴-۱-نوازندگی

(موسیقی کلاسیک، موسیقی ایرانی، موسیقی نواحی)

۱-۴ -۴-۲-آهنگسازی

(موسیقی کلاسیک، موسیقی ایرانی، موسیقی نواحی)

۱-۴ -۴-۳-خوانندگی

(موسیقی کلاسیک، موسیقی ایرانی، موسیقی نواحی)

۱-۴ -۵: گروه شعر و داستان:

۱-۴ -۵-۱-نویسندگی

(شعر، داستان، ادبیات کودک و نوجوان)

۱-۴ -۵-۲-نظریه پردازی ادبی

۱-۴ -۵-۳- ترجمی متون ادبی (شعر و داستان)

۱-۴ -۶: گروه سینما:

۱-۴ -۶-۱- کارگردانی

(مستند، سینمایی، تلویزیونی)

۱-۴ -۶-۲-فیلمنامه نویسی

۱-۴ -۶-۳-چهره پردازی

۱-۴ -۶-۴-بازیگری

۱-۴ -۶-۵-طراحی صحنه و لباس و دکور

۱-۴ -۶-۶-تدوین

۱-۴ -۶-۷-تصویر برداری

۱-۴ -۶-۸-صداپیشگی در فیلم

۱-۴ -۶-۹-نورپردازی

۱-۴ -۶-۱۰-صدابرداری و صدا گزاری

۱-۴-۶-۱۱- تهیه کنندگی

(مستند، سینمایی، تلویزیونی)

تبصره ۳: بدیهی است هر کدام از سر شاخه های مندرج دربند ب/ ماده دو دارای زیرشاخه های تخصصی هستند و ضرورت دارد در صورت جلسات و گواهینامه های ارزشیابی هنرمندان متقاضی عناوین اصلی درج و حتی الامکان به تخصص ویژه اشاره شود.

تبصره ۴: چنانکه عنوان سررشته ای در تعاریف فوق مندرج نبود و به تشخیص و تصویب شورای ارزشیابی بررسی و ارزشیابی آن رشته ضرورت داشت. شورای ارزشیابی می تواند پیشنهاد خود را به شورای هنرِ شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه دهد. تا در صورت تصویب، بررسی آن رشته علاوه بر رشته های فوق الذکر در دستور و حوزه ی اختیارات شورای ارزشیابی هنرمندان کشور قرار گیرد.

۱-۵- کمیته های تخصصی

شورای ارزشیابی هنرمندان به منظور ارتقاء کیفیت داوری و بررسی دقیق تقاضاها، در چهار سرفصل کلی، کمیته های تخصصی تشکیل می دهد تا مرحله اول ارزشیابی آثار را طبق ضوابط مندرج در این آئین نامه برعهده بگیرد.

تبصره ۵: رای و نظر کمیته های تخصصی، رای مشورتی تلقی می شود و برای شورای ارزشیابی هنرمندان الزام آور نیست.

ماده دو: دبیرخانه شورای ارزشیابی هنرمندان کشور

۲-۱: ریاست دبیرخانه شورا با انتخاب و انتصاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار تعیین می گردد.

۲-۲: رئیس دبیرخانه شورا مسئولیت دبیرخانه را بر عهده دارد.

۲-۳: محل دبیرخانه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد.

۲-۴: انتخاب کارکنان دبیرخانه شورا با پیشنهاد رئیس دبیرخانه و تائید رئیس شورا خواهد بود.

۲-۵: امور اداری کارکنان دبیرخانه شورا تحت نظر حوزه وزارتی انجام می پذیرد.

ماده سه: وظایف دبیرخانه شورای ارزشیابی هنرمندان کشور

۳-۱. هماهنگی به منظور برگزاری جلسات شورای ارزشیابی.

۳-۲. هماهنگی با کمیته های تخصصی به منظور تعیین دستور جلسات شورا.

۳-۳. تنظیم صورت جلسات و مصوبات شورای ارزشیابی هنرمندان.

۴-۳. مکاتبات و پاسخگویی به متقاضیان، نهادها، ادارات و ... .

۵-۳. آماده سازی گواهینامه های موقت و دائم هنرمندانی که درجه ی هنری شان به تصویب شورا رسیده و در صورت جلسات شورا مندرج شده است.

تبصره ۶: محل تشکیل جلسات، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.

ماده چهار: ارکان کمیته های تخصصی

۴-۱- بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی معاونین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سه حوزه هنری، فرهنگی و سینمایی و نماینده تام الاختیار رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان رئیس کمیته های تخصصی فعالیت می کنند.

۴-۲-روسای کمیته ها، دبیران کمیته های تخصصی را در حوزه ی خود انتخاب می کنند.

۴-۳- انتخاب سه نفر عضو حقیقی کمیته های تخصصی بر اساس شرایط مندرج در آئین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با پیشنهاد رئیس کمیته و تصویب رئیس شورای ارزشیابی هنرمندان کشور خواهد بود.

تبصره ۷: صدور ابلاغ عضویت اعضا حقیقی کمیته های تخصصی بر عهده روسای کمیته های تخصصی است.

تبصره ۸: مدت زمان عضویت اعضا حقیقی در کمیته های تخصصی سه سال است که قابل تمدید خواهد بود لیکن در صورت نیاز به ترمیم کمیته های تخصصی پیش از انقضای مدت خدمت اعضا، با تصویب رئیس شورا بلامانع خواهد بود.

ماده پنج: جلسات شورا

۵-۱: برای رسمیت جلسه شورای ارزشیابی حضور وزیر یا نماینده تام الاختیار وی الزامی است. جلسات شورا با حضور دوسوم از مجموع اعضا حقیقی و حقوقی رسمی است.

۵-۲: دبیرخانه مسئولیت برگزاری جلسات شورای ارزشیابی را بر عهده دارد.

۵-۳: اجماع حاضرین برای اعطا درجات هنری ضروری است.

تبصره ۹: در صورت عدم توافق اعضا برای اعطای درجه هنری به متقاضی، پرونده مجدداً به کمیته های تخصصی ارجاع داده خواهد شد.

تبصره ۱۰: در صورتی که اعضا ثابت حقیقی به عذر موجه امکان حضور در جلسه ای را نداشته باشند جلسه شورا با حضور اعضا علی البدل حقیقی، قانونی است.

تبصره ۱۱: حضور متقاضی یا اعضاء مدعو یا هر شخص دیگری در جلسه شورای ارزشیابی منوط به تائید رئیس شورای ارزشیابی هنرمندان کشور است.

ماده شش: رسیدگی به درخواست ها

۶-۱- هنرمندانِ متقاضی ارزشیابی هنری می توانند با مراجعه به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یا دبیرخانه کمیته های تخصصی در چهار حوزه:

الف: هنرهای سنتی

شامل: رشته های مختلفِ مندرج در آئین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی

ب: هنر های زیبا

شامل: هنرهای تجسمی، موسیقی، هنرهای نمایشی

ج: ادبیات

شامل : شعر و داستان

د: سینما

شامل: گرایشِ مختلفِ مندرج در آئین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی

تشکیل پرونده داده و کد اختصاصی دریافت کنند. دبیرخانه کمیته تخصصی پس از بررسی دقیق پرونده و تکمیل نمون برگ ها، پرونده را در کمیته تخصصی مربوطه مطرح کرده و پس ازآن، پرونده بهمراهِ صورت جلسه ی بررسی آثار متقاضی به امضاء کامل اعضاء کمیته، منتخب آثارِ هر هنرمند (حداکثر ۱۰ اثر به تشخیص کمیته تخصصی) را در اختیار دبیرخانه شورای ارزشیابی هنرمندان کشور قرار می دهد.

دبیرخانه شورای ارزشیابی پرونده ها را در جلسات مربوطه مطرح و پس از بررسی آثار، نمون برگ ها و صورت جلسه کمیته، صورت جلسه نهایی را تکمیل و در همان جلسه به امضا اعضاء می رساند.

رای شورای ارزشیابی هنرمندان کشور از طریق دبیرخانه شورا به دبیرخانه کمیته های تخصصی و هنرمند متقاضی اعلام می شود. دبیرخانه شورای ارزشیابی، هر ماه یک بار ادارات کل استانی فرهنگ و ارشاد اسلامیِ مرتبط را به صورت کتبی از نتیجه ارزشیابی هنرمندانِ مربوطه آگاه می سازد.

۶-۲- دبیرخانه شورا موظف است غیر از صورت جلسات مجزا برای هر متقاضی یک صورت جلسه جامع برای هر جلسه شورا تهیه و به امضا رئیس شورا (وزیر یا نماینده تام الاختیار وی) برساند.

۶-۳- در صورتی که نسبت به اخذ تصمیم درباره ی پرونده ای شورای ارزشیابی هنرمندان کشور به اجماع و تصمیم نرسید پرونده را برای بررسی مجدد به کمیته تخصصی مربوطه ارجاع خواهد داد.

۶-۴- بدیهی است اداره کل های استانی پس از تکمیل اولیه پرونده، پرونده هنرمندان متقاضی را برای آغاز روند رسیدگی به دبیرخانه کمیته های تخصصی ارسال خواهند کرد.

۶-۵- در صورتی که شورا، ویژگی های هنری اثری را برای احراز درجات پنج گانه مندرج در آئین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی کامل وکافی نداند، الزامی به اعطا درجه هنری ندارد و مراتب جهت اطلاع به متقاضی و دبیرخانه کمیته مربوط اعلام می شود.

۶-۶- دبیرخانه شورای ارزشیابی مکلف است بر اساس صورت جلسات هر جلسه، گواهینامه ی دائمی متقاضیان را (برای پنج درجه) مطابق آئین نامه ی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم و صادر کند. لیکن در صورتی که صدور گواهینامه دائمی به دلایل موجه، بیش از دو ماه زمان می برد، ضرورت دارد جهت تکریم ارباب رجوع گواهینامه موقت با امضاء رئیس شورا یا نماینده ی تام الاختیار وی صادر شود.

۶-۷- صدور گواهینامه المثنی تنها یک نوبت با درخواست مکتوب متقاضی، تصویب در شورای ارزشیابی هنرمندان کشورو تائید رئیس شورا مقدور خواهد بود. درج عبارت المثنی و تاریخ بررسی اولیه پرونده در گواهینامه الزامی است.

ماده هفت: شرایط متقاضیان و مدت زمان رسیدگی به درخواست ها

الف- شرایط متقاضیان

۷-الف-۱: هنرمندانی می توانند آثار خود را جهت ارزشیابی به دبیرخانه شورا ارائه دهند که از سوی دستگاه ها، نهاد یا دانشگاه های دولتی و یا عمومیِ غیردولتی و یا انجمن های تخصصی- صنفیِ هنری، یا سه نفر استاد طراز اول در همان رشته کتباً معرفی شده باشند.

۷-الف-۲: داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار هنری در رشته مرتبط

۷-الف-۳: داشتن معرفی نامه از ۳ استاد معتبر (دارندگان درجه یک هنری یا اعضای هیات علمی
دانشگاه ها در رشته مرتبط)

۷-الف-۴: داشتن حداقل مدرک پایان دوره متوسطه برای متقاضیان کمتر از ۴۰ سال

۷-الف-۵: حداقل سن متقاضیان دریافت درجه پنج هنری ۳۵ سال

۷-الف-۶: داشتن حداقل سواد خواندن برای متقاضیان بیش از ۵۰ سال

۷-الف-۷: حداقل سن متقاضی برای درجات ۳، ۴، ۳۰ سال

۷-الف-۸: حداقل سن برای متقاضیان درجه دو هنری ۳۵ سال

۷-الف-۹: حداقل سن برای متقاضیان درجه یک هنری ۴۰ سال

۷-الف-۱۰: حداقل ۱۵ سال سابقه فعالیت مستمر حرفه ای در رشته مربوطه برای درجه یک هنری الزامی است.

ب: مدت زمان

۷-ب-۱- فاصله رسیدگی به درخواست ارتقاء درجه هنری میان هر یک از درجات ۵ و ۴ و ۳، سه سال و فاصله رسیدگی به درخواست ارتقاء درجه هنری میان درجات ۳ و ۲ و ۱، چهارسال می باشد.

۷-ب-۲- هنرمندان متقاضی ارتقاء درجه هنری برای احراز درجات بالاتر ضرورت دارد آثار جدید خود را که در فاصله دریافت درجه قبلی و ارایه تقاضای مجدد، پدید آورده اند، ارائه نمایند.

۷-ب-۳- صِرف گذشت زمان، پیشکسوت بودن و یا دریافت امتیازات اجتماعی نظیر بازنشستگی و ... دلیلی برای اعاده رسیدگی و ارتقاء درجه هنری هیچ یک از هنرمندان متقاضی نخواهد بود.

۷-ب-۴- کاهش فاصله زمانی بین دو نوبت رسیدگی پرونده هنرمندان متقاضی منوط به تحقق یکی از بندهای ذیل می باشد:

الف: تقاضای مکتوب رئیس شورا یا نماینده تام الاختیار وی

ب: تقاضای مکتوب ۲ نفر از اعضا شورای ارزشیابی هنرمندان کشور

ج: مصوبه ی شورا جهت کاهش زمان در موارد خاص

د: تقاضای مکتوب ۳ نفر از استادان طراز اول (دارای درجه یک هنری) از شورا

ماده هشت: بازنگری در پرونده ها:

با توجه به داوری دومرحله ای تمام پرونده ها در کمیته تخصصی و شورای ارزشیابی، تقاضای تجدیدنظر امری غیرضروری است لیکن برای مراعات حقوق هنرمندان متقاضی، تجدیدنظر و بررسی دوباره پرونده منوط به تحقق یکی از شرایط زیر است.

۸-الف: ارائه تقاضای مکتوب دست کم دو نفر از اعضاء شورای ارزشیابی هنرمندان کشور

۸-ب: ارائه تقاضای مکتوب سه نفر از استادان طراز اول (دارای گواهینامه درجه یک هنری یا اعضا هیات علمی دانشگاه ها) در رشته هنری متقاضی.

تبصره ۱۲: ارائه تقاضای مکتوب برای تجدیدنظر و تحقق یکی از دو شرط فوق موجب رسیدگی مجدد شورا یا ارجاع پرونده به کمیته ی تخصصی با تصویب شورا خواهد بود و الزامی برای ارتقاء درجه در بر نخواهد داشت.

ماده نه: موارد خاص

۹-۱: پرونده خانواده معظم شهدا و شخص جانبازان و ایثارگران در کمیته های تخصصی و شورای ارزشیابی هنرمندان با حق تقدم رسیدگی خواهند شد.

۹-۲: با توجه به صدور گواهینامه های هنری با یک امضا در فاصله ی زمانی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ و تصریح آئین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر لزوم امضاء گواهینامه های هنری توسط اعضا ثابت شورا، هنرمندانِ متقاضی تجدید گواهینامه می توانند تقاضای مکتوب خود را به دبیرخانه شورا ارائه دهند. در صورت تصویب تقاضا در شورای ارزشیابی و تائید رئیس شورا صدور گواهینامه مجدد با تحویل و ابطال گواهینامه قبلی بلامانع است در ظهر گواهینامه های جدید درج مُهر المثنی الزامی است.

۹-۳: در صورتی که شورای ارزشیابی هنرمندان کشور آثارِ هنری عرضه شده را واجد شرایط خاص و هنرمند را مستعد بداند می تواند به عنوان تشویق تصویب نماید که پرونده با ارائه آثار جدید جهت بررسی مجدد به نصفِ زمانِ مندرج در ماده هفت بند ب ۱ در جریان رسیدگی کمیته های تخصصی قرار گیرد.

ماده ده: آئین نامه داخلی شورا:

۱۰-۱: شورای ارزشیابی هنرمندان کشور می تواند در صورت ضرورت هر دو سال یکبار آئین نامه ی داخلی را بر اساس مقررات موضوعه کشوری و آئین نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی موردبازنگری قرار دهد. مشروط بر آنکه آئین نامه داخلی مفسر و روشن کننده آئین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و از حدود مندرج در آن تبعیت نماید کاهش زمان تجدید نظر در آئین نامه داخلی منوط به تغییر آئین نامه ی اصلی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

۱۰-۲- آئین نامه داخلی با امضا اعضا حقوقی (اعضا ثابت ) شورای ارزشیابی هنرمندان کشور و تصویب رئیس شورا به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

۱۰-۳- سایر آئین نامه های داخلی نظیر آئین نامه ی داخلی کمیته های تخصصی نیز باید منطبق بر آئین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی و در حدود آئین نامه داخلی مصوب شورا باشد و با پیشنهاد رئیس کمیته تخصصی مربوطه و تائید اعضا ثابت شورا و تصویب رئیس شورای ارزشیابی هنرمندان کشور قابل اجرا خواهد بود.


نظر کاربران

ناشناس
11 خرداد 1401
سلام و خسته نباشید. اینجانب چندین سال در زمینه هنر فعالیت دارم اما متاسفانه یا خوشبختانه امروز با سایت شما و نحوه ارزشیابی آشنا شدم. در حال حاضر 41 سال دارم و سوالم این هست که برای ارزشیابی و دریافت بالاترین درجه می شود اقدام کرد یا باید از پایین ترین درجه شروع کنیم؟ ممنون
تیم محتوای ردکلاک
20 تیر 1401

سلام دوست عزیز 

ما هم مثل شما پیگیر هستیم تا هنرمندان عزیز کشورمون بتونن با بیمه زندگی آتی خودشون رو تامین کنند. منتها هنوز اتفاقی نیافتاده و واقعا داریم تلاش می کنیم که این موضوع به موضوع مهم محافل هنری تبدیل بشه.

سید قربانعلی موسوی شیرازی
05 تیر 1401
سلام من درحه سه هنری دارم اما لوح آنرا به من نداده اند فقط نامه مربوط به احراز درجه هنری را برایم ارسال نمودند اگر امکان دارد لوح آنرا ارسال کنید آدرس ، کهگیلویه ، چرام منزل شخصی سید قربانعلی موسوی شیرازی